Kenelle

Psykoterapeuttista keskusteluapua voi hakea hyvin monenlaisissa tilanteissa. Jos mietit voisiko siitä olla sinun kohdallasi hyötyä, ota yhteyttä niin voin auttaa sinua pohtimaan sopivimpia väyliä eteenpäin juuri sinulle.

Tähän laitan muutamia esimerkkejä tilanteista, jolloin psykoterapeuttinen keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa. 

Masennus ja ahdistus

Mielialan lasku ja ahdistus ovat yleisiä tunteita joita me kaikki aika ajoin koemme. Pitkään jatkuessaan tai hyvin voimakkaina ne kuitenkin voivat aiheuttaa vaikeuksia itsemme ja muiden kanssa. Masennuksessa kokemus itsestä, muista ja ympäröivästä maailmasta voi muuttua negatiivisemmaksi ja tunne siitä miten omaa elämää ohjaa eteenpäin voi olla kadoksissa. Ahdistusoireiluun puolestaan liittyy usein monenlaista pelkoa ja välttämiskäyttäytymistä sekä itsen kyvyttömäksi kokemista. Masennus ja ahdistus kulkevat usein käsi kädessä, ja aiheuttavat negatiivisen kierteen, jossa negatiiviset tulkinnat vahvistavat itseään ja ihminen voi alkaa kokea itseään huonommaksi, arvottomammaksi kuin muut.

  

Itsetunnon vaikeudet ja vuorovaikutusongelmat

Itsetunnon vaikeuksia voi kohdata erilaisissa muutostilanteissa, joissa on uuden, tuntemattoman edessä. Voi myös olla, että kokemus itsestä tuntuu olleen aina varhaisvuosista lähtien epävarma tai kykenemätön.

Suhde itseen heijastuu myös ihmissuhteisiimme. Jos katsoo itseään kovin kriittisin, arvostelevin silmin, on herkistynyt kokemaan tällaista myös muiden osalta itseään kohtaan. Tällöin suhteet muihin ihmisiin voivat kuormittaa ja aiheuttaa esimerkiksi toistuvia riitatilanteita tai vetäytymistä. 


Itsetuntemuksen lisääntyminen

Meillä kaikilla on omat tapamme toimia tilanteissa joissa kohtaamme hankalia tunteita. Joskus voimme huomata toistavamme tietynlaisia tapoja vaikka ne eivät johda toivottuun lopputulokseen. Saatamme kokea olevamme jumissa tai kiertävämme kehää emmekä tiedä miten päästä eteenpäin. Joskus pienetkin asiat saattavat saada meissä aikaan hyvin voimakkaita reaktioita emmekä saa kiinni siitä miksi näin on. Voimme myös pohtia miten menneisyytemme vaikuttaa nykyhetkeen.  © 2020 Elina Jaakola, psykologi
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!